Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen på Samsø til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

 

 

Naturpleje

Naturen gror til og skal indimellem plejes for at sikre lysåbne arealer. Det kan være alt fra le-slåning til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter.

 

Kontakt os på samsoe@dn.dk, hvis du har lyst til at arbejde med naturpleje.